V. kategória: stredná škola a 5. – 8. roč. GOŠ (próza)