Prihláška

Prihláste sa do súťaže

Svoje diela spolu s požadovanými údajmi nám zašlite cez vyplnený formulár.

Vyplnením formulára môže súťažiaci prihlásiť len jedno svoje dielo. V prípade, že sa autor chce zapojiť do súťaže s viacerými príspevkami, musí vyplniť prihlášku pre každé z diel samostatne.

  V súťaži chcem v prípade zverejnenia práce na webe vystupovať pod:

  vlastným menompseudonymom

  Kategória:

  I. kategória: I. stupeň ZŠII. kategória: II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ (poézia)III. kategória: II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ (próza)IV. kategória: stredná škola a 5. – 8. roč. GOŠ (poézia)V. kategória: stredná škola a 5. – 8. roč. GOŠ (próza)

  Žáner (označte žáner pre váš text):

  poviedkakomiksbáseňrozprávkasci-fibeletrizovaný životopisvoľný žáner (žiaci 1. stupňa)

  Pripojte Vašu prácu vo formáte pdf / doc / docx / jpg / png /gif: