Kontakt

Hrachová 34, 821 05 Bratislava

(02) 48252216

listaren@orbispictus.sk

Sme popredné učebnicové vydavateľstvo,

pôsobiace na slovenskom trhu od 2. septembra 1991. Zameriavame sa na vydávanie učebníc a pracovných zošitov pre žiakov základných i stredných škôl.

Osobitnú pozornosť venujeme metodickým príručkám a iným materiálno-didaktickým prostriedkom pre učiteľov a žiakov. Tituly pre Ministerstvo školstva SR vydavateľstvo realizuje v slovenskej i maďarskej mutácii.

Naše tituly patria dlhodobo medzi špičku slovenskej učebnicovej tvorby z obsahového, didaktického i výtvarno-grafického hľadiska. Na celom Slovensku s ňou denne pracujú stovky žiakov a učiteľov.

Aktuálny zoznam celej produkcie so stručnými anotáciami a obrázkami jednotlivých titulov zverejňujeme na svojej webovej stránke, usporiadaný podľa druhov škôl či jednotlivých vyučovacích predmetov. Tituly vydavateľstva sú k dispozícii nielen v internetovom kníhkupectve, ale aj vo vybraných predajniach na celom Slovensku.