Slovo 2015

SLOVO

literárna súťaž vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana
pre základné a stredné školy

Cítite potrebu prejaviť svoju osobnosť v literárnom diele?
Máte počítač alebo zásuvku plnú diel, ktoré ste ešte nikomu neukázali?
Pošlite nám do redakcie rukopis a staňte sa známymi!