Výsledky

Výsledky hodnotenia:

1. miesto – Alžbeta Bujdošová
2. miesto – Natália Frandoferová
3. miesto – Kristína Drotárová

Porotca: Teofil Klas