Pravidlá súťaže

Hodnotenie bude prebiehať v dvoch kolách:

1. Do užšieho výberu vyberie texty v prvom kole odborná porota tvorená lektormi a redaktormi.
2. Najlepšie texty budú v druhom kole zverejnené na našej webovej stránke, kde budete môcť za svojich favoritov hlasovať i vy a stať sa tak súčasťou poroty.

Najlepšie práce uverejníme v zborníku, ktorý rozpošleme v budúcom školskom roku ako prílohu k Pomocníkom z literatúry do všetkých škôl, ktoré si ho objednajú.
Najlepšie tri diela z každej kategórie budú odmenené atraktívnou knižnou publikáciou. Na výhercov čakajú aj ďalšie prekvapenia.

Časový harmonogram a pravidlá súťaže:

Téma: ľubovoľná
Rozsah maximálne: 5 normostrán
Žáner: poviedka, komiks, báseň, rozprávka, sci-fi
Uzávierka: 30. novembra 2015
Výber textov porotou: do 31. januára 2016
Zverejnenie textov na webe a hlasovanie verejnosťou: 1. február 2016 – 15. marec 2016
Vyhlásenie víťazov: 17. marec 2016