A čo na to môj čarovný prútik?

A čo na to môj čarovný prútik? 

 

minuli sa slová

do izby sa vplazilo ticho

všetci so sklonenou hlavou

skúmajú vlastné topánky

 

farba nie je podstatná

 

stalo sa

nevrátiš nič späť

jazva zostane

bolí ako klinec zapichnutý v nohe

 

čas ne(za)hojí

iba zabúda

 

opieram sa o kmeň stromu

zatváram oči

počúvam odchádzajúci dážď

zostávam

aj keď doma pod perinou je teplejšie

 

útočisko je relatívny pojem