Ako sa narodila dúha

Ako sa narodila dúha

 

Začarovaný les.

Stratil všetky farby.

Neboli tam zelené stromy, ale sivé.

Zelená s hnedou si povedali,

že oživia stromy.

Maľovali, maľovali…

Pomohli všetky farby.

A zapojilo sa aj jedno sŕňa.

Vykopávalo zadnými nôžkami

farby na oblohu.

A tak sa narodila dúha.