XXX

xxx

 

v zlatistom poli plnom myšlienok

je ukrytý ten najvzácnejší dar

je väčší a žiarivejší než všetky ostatné

vidím ho

pomaly sa priblížim

cítim známu vôňu

počujem jemný hlások

láskavejší než všetky ostatné

je to mama

môj strážny anjel