Kým prídu Vianoce

Kým prídu Vianoce.

 

Prvá vločka na zem padá,

zapaľuje sviečku,

na adventný veniec sadá

teplo pri srdiečku.

 

Druhou sviečkou pripomína,

že patríme k sebe,

zapaľuje iskru v očiach

ako oheň v krbe.

 

Mikuláš nám nosí dary,

sladkosti a ovocie,

sú to predvianočné čary

chytajú nás za srdce.

 

Tretia sviečka pripomína,

že čoskoro príde,

narodí sa nám spasiteľ,

jemu, mne i tebe.

 

Štvrtou sviečkou tešíme sa,

už sa stromček ligoce,

budú dary, štedré stoly,

prichádzajú Vianoce.

 

Vianoce sú keď sme spolu

celá moja rodina,

otec, mama, súrodenci

a i môj psík Bekina.

 

Na štedrý deň každým rokom

všetci spolu pri stole,

ďakujeme za tie dary,

stretneme sa v kostole.

 

Na polnočnej zaspievame

krásne piesne, koledy,

odchádzame s Tichou nocou

do Vianočnej pohody.

 

Čarovná noc plná svetiel,

vyzdobených domčekov,

vŕzgajúci biely sniežik,

v oknách svetlá stromčekov.