O poézii

O poézii 

 

na posteli v jednej izbe 

večer o 9:46

veľmi nepoeticky a jednoducho

sedí dievča

a rozmýšľa

o modernej poézii.

 

rozmýšľa 

a mračí sa

chcela by vedieť 

prečo sa básne 

píšu už iba takto?

a nie viac takto:

 

s pátosom, eleganciou, odvážnym slovom?

v málo riadkoch veľa mysle, a v tej mysli rým

kam sa podela večná dáma v diele Shakespearovom?

Iliada, antické Grécko, vražda, padlý Rím?

Kostrove detstvo v jeho svete snovom

Edgar s Havranom – nikdy ver

nuž, nikdy, nikde – a tak neverí, neverím. 

 

kde je môj Kráľ a jeho revolúcia?

koho budem Marínou, komu budem Sládkovičom?

kto mi veršuje? akému Petrovi budem Lucia?

aké sa dnes píšu básne? o všetkom či o ničom?

 

a kam zmizol láskavý Jean, Rómeo, škaredý Cyrano?

takých ako on už medzi nami veľa niet

(ani v Bergeracu)

takých, čo kladú srdce na papier zastarano

takých, ktorým patrili ženy – patril svet

patrilo škriabanie pera na papier každé jedno ráno

ktoré dôrazne recituje mĺkvy sonet 

kde len sú? kde je môj sľub, kde je moje áno?

 

a kto mi po dni dlhom na stôl položí 

dar pestrou stužkou viazanej reči zdobený 

kto vdýchne vyznaniu dušu, povie: oži!

koho jazyk nebude nudný, no ani škrobený?

kto zrýmuje mi lásku klasicky?

 

a nie sekane 

moderne 

narýchlo

bez ladu 

a skladu?