Postrácané stopy leta

Postrácané stopy leta

 

Ako keď naľavo od vášho plota

si z nezmyslov odlievam

vlastné myšlienky

 

Ako keď priháram kávu

stratená

 

Z dôvodu strachu

skoro vypočítam štvorec

ktorý by nestačilo orezať

 

Je neskoré leto

 

Čas si ma krája

 

Zo záhrad sú už len plátky

spomienkových stromov

 

Leto

vzácne leto

posledné leto

leto

to leto…

 

Skúša si nás deliť dvomi

 

Každý z nás sa ukázal

odčítaný

 

Relevantné