V mojich očiach

V mojich očiach

 

maliarka Zima už o chvíľu

odsneží preč

vezme si so sebou svoj magický

kufor so štetcami

snami

a lesklou bielou farbou

všetky krásne zátišia

zmiznú

mohla ešte chvíľu zostať

no vraj sa ponáhľa

poblázniť iné oči

 

za ok(n)om

oči dostali túlavé topánky

prebehli cez sklo

klopú do každého okna

tie žijú svojím životom

nie vždy sú otvorené

žalúzie na nich sú moje druhé viečka

 

vznášam sa

s vánkom ako malý list

čo spadol a chcel už ísť

svojou vlastnou cestou

neznámou

vietor čo rozfúkal ma kade-tade

stratil sa dnes v stáde

koní a či oviec

splynul s nimi

stratil sa