MOJE VÝMYSLY

MOJE VÝMYSLY

Keby som mala krídla,

odletela by som do ďalekého Egypta.

Tam by som plachtila nad pyramídami

a šantila s oblakmi.

Potom by som sa vrátila domov

a letela cez konáre stromov.

 

To by bolo, keby jabloň bola celá hnedá!

Prečo hnedá?

Čokoládou by bola obsypaná…

Preto teda.

A keby bola bledá?

Bielou čokoládou by rozkvitla.

Fíhá!

Riadna veda.

Spávať mi nedá…

Dám si radšej kúsok čokolády.