Poklad života

Poklad života

 

Život je kniha,

popísané strany,

niektoré prázdne,

iné úhľadné,

a druhé neprehľadné,

jedny vyžarujú šťastie,

a v ostatných je žiaľ.

Život je

láska,

nádej,

radosť,

smútok,

sklamenie,

hnev.

Chcem to všetko.

Chcem nájsť ten poklad sveta,

poklad života,

zmysel života.

Chcem žiť,

nie len prežívať,

chcem cítiť,

nie len vidieť,

chcem nájsť,

nie len hľadať.

Chcem tu byť pre iných,

ale aj pre seba.

Toto je môj život,

moja cesta,

moje poslanie.

Chcem sa predierať džungľou,

nájsť svetlo

a ukázať ho svetu.

Budem žiť tak,

ako ma rodičia naučili,

budem milovať tak,

ako ma miluje Boh,

budem žiariť tak,

ako všetky hviezdy na nebi.

Budem žiť celým svojím srdcom

a to stačí.

Láska stačí.

Ja stačím.

Pozbieram všetky

roztrieštené kúsky sveta,

vytvorím z nich nový,

môj svet.

Nájdem sa

a v sebe sa stratím.

Hlasovanie

Ďakujeme za váš záujem, hlasovanie už bolo ukončené.