Pravidlá súťaže 2021

Zapoj sa a vyhraj skvelé ceny!

Do súťaže pošlite len doteraz verejne nepublikované texty.
Udeľuje sa Cena poroty, Cena verejnosti a špeciálna cena pre Absolútneho víťaza.

CENA POROTY
1.) Do užšieho výberu vyberie texty v prvom kole odborná porota tvorená lektormi a redaktormi.
2.) Zo zverejnených textov vyberie odborná porota troch víťazov v každej kategórii.

CENA VEREJNOSTI
1.) Najlepšie texty budú v druhom kole zverejnené na našej webovej stránke, kde budete môcť za svojich favoritov hlasovať i vy a stať sa tak súčasťou poroty.
2.) Súťažný príspevok s najvyšším počtom hlasov v každej kategórii získava Cenu verejnosti.
3.) Ak sa porota a verejnosť zhodnú na menách víťazov, daný súťažiaci získa dve ceny. Cenu poroty aj Cenu verejnosti.
4.) V každej kategórii môže verejnosť hlasovať za 1 súťažný príspevok, z tých, ktoré vybrala porota v prvom kole.
5.) Hlasujúci nemusí hlasovať v každej kategórii, ale minimálne v jednej áno.
6.) Každý môže hlasovať len jeden krát, hlas je overený zadaním e-mailovej adresy a verifikačným linkom.
7.) Po odoslaní hlasu už nemôže hlasujúci zmeniť svoj hlas, ktorý už raz dal.
8.) Jednotlivé súťažné príspevky si môžete prečítať na stránke https://slovo.orbispictus.sk/slovo-2021/sutazne-prispevky-2/  , stoja za to.
9.) Hlasovanie pre verejnosť prebieha od 19.2.2022 do 20.3.2022 do polnoci na stránke https://slovo.orbispictus.sk/slovo-2021/prihlaska/.

ABSOLÚTNY VÍŤAZ
1.) Odborná porota vyberie z víťazov Cien poroty a Cien verejnosti ABSOLÚTNEHO VÍŤAZA, ktorý získava špeciálnu cenu.

Práce víťazov z každej kategórie a absolútneho víťaza uverejníme v zborníku SLOVO, ktorý rozpošleme v budúcom školskom roku ako prílohu k Pomocníkom z literatúry a slovenčiny a tiež ku stredoškolskej literatúre do všetkých škôl, ktoré si ich objednajú. Najlepšie diela z každej kategórie budú odmenené hodnotnou knižnou publikáciou podľa vlastného výberu, na výhercov čakajú aj ďalšie prekvapenia.

Motto: Stopa, ktorú zanechám…
Téma: ľubovoľná
Rozsah maximálne: 5 normostrán/ 9 000 znakov (vrátane medzier)
Žáner: poviedka, komiks, báseň, rozprávka, sci-fi, beletrizovaný životopis (Žiaci 1. stupňa majú voľný žáner, ak ich text nezodpovedá ani jednému z uvedených žánrov).
Kategórie: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ – poézia, 2. stupeň ZŠ – poézia, próza, stredné školy- poézia, próza.

Uzávierka: 15. decembra 2021

Výber textov porotou: do 12. februára 2022

Zverejnenie textov na webe – hlasovanie verejnosťou a odbornou porotou: 19. február 2022 – 20. marec 2022

Vyhlásenie víťazov: 23. marec 2022 

Svoje diela spolu s požadovanými údajmi nám zašlite cez vyplnený formulár.


*Vydavateľstvo si v prípade enormne veľkého počtu textov súťažných textov vyhradzuje právo na zmenu termínov.