Blahoželáme víťazom literárnej súťaže SLOVO. Čaká na nich ešte jedno prekvapenie.

Blahoželáme víťazom 3. ročníka literárnej súťaže v love slov SLOVO 2017:

1. kategória – VOĽNÝ ŽÁNER: I. stupeň ZŠ:
1. miesto – Matej Harnúšek
2. miesto – Jakub Valášek
3. miesto – Beata Hanusová

2. kategória – POÉZIA: II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ:
1. miesto – Veronika Lukačovičová
2. miesto – Marianna Ibrahimi
3. miesto – Teodor Hasala

3. kategória – PRÓZA: II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ:
1. miesto – Sára Nemcová
2. miesto – Petra Gregorová
3. miesto – Alexandra Bobotová

4. kategória – POÉZIA: stredné školy a 5. – 8. roč. GOŠ:
1. miesto – Magdaléna Martišková
2. miesto – Vanesa Kantorová
3. miesto – Božena Škorníková

5. kategória – PRÓZA: stredné školy a 5. – 8. roč. GOŠ:
1. miesto – Monika Brusáková
2. miesto – Kristián Lazarčík
3. miesto – Albert Koky

Teraz tvorba víťazov putovala do rúk členov odbornej poroty. Čaká na ich ešte jedno prekvapenie, ktoré vyhlási odborná porota na slávnostnom odovzdávaní cien 26. apríla 2018. O presnom čase a mieste konania budeme víťazov informovať.

Porotu tento rok tvoria renomované osobnosti zo sveta literatúry – Peter Juščák, Peter Karpinský a Erik Ondrejička.