Pozvánka na slávnostné odovzdávanie cien SLOVO 2017

Všetkých srdečne pozývame na slávnostné odovzdávanie cien 3. ročníka literárnej súťaže v love slov SLOVO 2017.

Súčasťou odovzdávania cien bude aj vyhlásenie absolútneho víťaza, ktorý si prevezme cenu z rúk majiteľa vydavateľstva Ing. Igora Vargu.

Odovzdávanie cien sa uskutoční 26. apríla o 14.00 hod. v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave.

Vydavateľstvo učebníc Orbis Pictus Istropolitana vyhlásilo 3. ročník literárnej súťaže v love slov SLOVO 2017 pre žiakov základných a stredných škôl.

Víťazi v piatich kategóriách, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, získajú okrem hodnotných vecných cien a odborného posúdenia svojej tvorby aj vydanie súťažného textu v zborníku SLOVO, ktorý sa distribuuje na všetky základné a stredné školy na Slovensku.

Tvorbu mladých autorov hodnotila verejnosť a odborná komisia zložená z redaktorov vydavateľstva a odborníkov z oblasti literatúry. Tento rok ju tvorili Peter Juščák, Peter Karpinský a Erik Ondrejička.

Novinkou 3. ročníka je vyhlásenie absolútneho víťaza.