Ako hlasovať?

Hlasujte za súťažné príspevky do 27. marca 2017.

PRAVIDLÁ HLASOVANIA A HODNOTENIA:

Z dôvodu, že množstvo škôl má len jednu verejnú IP adresu, nie sú na hlasovanie / hodnotenie v súťaži uplatnené žiadne limity na IP, cookies alebo časový limit hodnotení z tej istej adresy. Napriek tomu, všetky hodnotenia logujeme, a pri vyhodnotení víťaza zohľadňujeme viac kvalitu než kvantitu hlasovaní. V podstate to znamená, že menej hlasov z rôznych IP adries má väčšiu váhu než množstvo hlasov z tej istej IP adresy.

Počet hlasov a výšku hodnotení priebežne NEUPRAVUJEME. Avšak pri vyhodnotení súťaže transparentne zverejníme všetky hlasovania. Odporúčame vám, aby ste nezneužívali voľný systém hlasovania na manipuláciu s hlasmi, najmä opakovaným hodnotením z tej istej IP adresy krátko po sebe. Takéto hlasy nebudú mať pri vyhodnotení žiadnu váhu.

Ďakujeme za pochopenie. Hrajte fér.