Pravidlá súťaže

Hodnotenie bude prebiehať v dvoch kolách:

1. Do užšieho výberu vyberie texty v prvom kole odborná porota tvorená lektormi a redaktormi.
2. Najlepšie texty budú v druhom kole zverejnené na našej webovej stránke, kde budete môcť za svojich favoritov hlasovať i vy a stať sa tak súčasťou poroty.

Najlepšie práce uverejníme v zborníku, ktorý rozpošleme v budúcom školskom roku ako prílohu k Pomocníkom z literatúry do všetkých škôl, ktoré si ich objednajú. Najlepšie tri diela z každej kategórie budú odmenené atraktívnou knižnou publikáciou, na výhercov čakajú aj ďalšie prekvapenia. 

Téma: ľubovoľná
Rozsah maximálne: 5 normostrán
Žáner: poviedka, komiks, báseň, rozprávka, sci-fi (Žiaci 1. stupňa majú voľný žáner, ak ich text nezodpovedá ani jednému z uvedených žánrov).
Uzávierka: 15. decembra 2016
Výber textov porotou: do 31. januára 2017
Zverejnenie textov na webe a hlasovanie verejnosťou: 1. február 2017 – 27. marec 2017
Vyhlásenie víťazov: 29. marec 2017

Svoje diela spolu s požadovanými údajmi nám zašlite cez vyplnený formulár.