Pravidlá súťaže

Hodnotenie bude prebiehať v dvoch kolách:

1. Do užšieho výberu vyberie texty v prvom kole odborná porota tvorená lektormi a redaktormi.
2. Najlepšie texty budú v druhom kole zverejnené na našej webovej stránke, kde budete môcť za svojich favoritov hlasovať i vy a stať sa tak súčasťou poroty.

Najlepšie práce uverejníme v zborníku, ktorý rozpošleme v budúcom školskom roku ako prílohu k Pomocníkom z literatúry a slovenčiny a tiež ku stredoškolskej literatúre do všetkých škôl, ktoré si ich objednajú. Najlepšie tri diela z každej kategórie budú odmenené hodnotnou knižnou publikáciou podľa vlastného výberu alebo drobnou elektronikou, na výhercov čakajú aj ďalšie prekvapenia. Víťazné diela budú publikované v zborníku SLOVO s celoslovenským dosahom.

Téma: Čo hýbe (mojím) svetom
Rozsah maximálne: 5 normostrán
Žáner: poviedka, komiks, báseň, rozprávka, reportáž, beletrizovaný životopis (Žiaci 1. stupňa majú voľný žáner, ak ich text nezodpovedá ani jednému z uvedených žánrov).
Uzávierka: 15. decembra 2017
Výber textov porotou: do 12. februára 2018
Zverejnenie textov na webe a hlasovanie verejnosťou: 16. február 2018 – 20. marec 2018
Vyhlásenie víťazov: 23. marec 2018

Svoje diela spolu s požadovanými údajmi nám zašlite cez vyplnený formulár.