Profil porotcov

Blahoželáme víťazom 3. ročníka literárnej súťaže v love slov SLOVO 2017. Vecné ceny získavajú prví traja z každej kategórie tak, ako sú uvedení v tabuľke.

Navyše – teraz ich tvorba putovala do rúk členom odbornej poroty a čaká na ich ešte jedno prekvapenie, ktoré vyhlási odborná porota na slávnostnom odovzdávaní cien 26. apríla 2018. O presnom čase a mieste konania budeme víťazov informovať.

Porotu tento rok tvoria renomované osobnosti zo sveta literatúry – Peter Juščák, Peter Karpinský a Erik Ondrejička.

Porotcovia

Ing. Peter Juščák,

prozaik, publicista, rozhlasový redaktor. Narodil sa v Prešove v roku 1953. Vyštudoval Vysokú školu dopravnú v Žiline, venoval sa technických povolaniam a práci v médiách. Pracoval v rozhlase, v denníkoch Smena  a SME. Dlhodobo sa venoval problematike zavlečených občanov do sovietskych pracovných táborov GULAG. Napísal osem kníh, zbierky poviedok, romány, dokumentárne knihy. Je autorom rozhlasových dokumentárnych pásiem, námetu na film Môj otec GULAG.

Celý profil porotcu

Peter Karpinský,

narodený v roku 1971, žije v Spišskej Novej Vsi a v Prešove, venuje sa jazykovede, ale aj próze a poézii a z teoretického hľadiska i komiksu. Je vedúcim Katedry slovenského jazyka FF Prešovskej univerzity v Prešove (tu vyučuje dejiny spisovnej slovenčiny, vývin slovenského jazyka, dialektológiu, rétoriku a dejiny a teóriu komiksu). Je šéfredaktorom literárneho zábavníka pre dievčatá a chlapcov – Zips (vydáva vydavateľstvo Liberapress, Bratislava).

Celý profil porotcu

Erik Ondrejička,

narodený v roku 1964 v bratislavskom Starom Meste, kde dodnes žije a pracuje. Písaniu poézie sa venuje už takmer tri desaťročia. Ondrejičkova poézia bola zaradená do viac ako 30 slovenských aj zahraničných výberov, zborníkov, alebo katalógov. Básne jednotlivo publikoval v desiatkach domácich aj zahraničných časopisov. Ondrejička pracuje od roka 2008 vo Výbore Sekcie pre pôvodnú tvorbu Literárneho Fondu (v súčasnosti je jeho predsedom).

Celý profil porotcu