Výsledky

V prvom kole súťaže vybrala odborná porota zo všetkých prác, ktoré sa zapojili do súťaže tie najlepšie, ktoré postúpili do užšieho výberu. Tieto boli zverejnené na stránke Súťažné príspevky a od 19.02.2019 do 20.03.2019 ste za svojich favoritov mohli hlasovať aj vy.

A konečne tu máme výsledky:

1. Cena poroty

Odborná porota v zložení Ing. Peter Juščák, Erik Ondrejička a Jarmila Krajčovičová vybrala 3 najlepšie práce v každej kategórii:

I. kategória – I. stupeň ZŠ

Výsledky SLOVO 2018 1.kategória

II. kategória – II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ (poézia)

Výsledky SLOVO 2018 2.kategória

III. kategória – II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ (próza)

Výsledky SLOVO 2018 3.kategória

IV. kategória – Stredné školy a 5. – 8. roč. GOŠ (poézia)

Výsledky SLOVO 2018 4.kategória

V. kategória – Stredné školy a 5. – 8. roč. GOŠ (próza)

Výsledky SLOVO 2018 5.kategória

 

2. Cena verejnosti

Cenu verejnosti získava v každej kategórii príspevok, ktorý získal najväčší počet hlasov vo verejnom hlasovaní, do ktorého ste sa mohli zapojiť.

Výsledky verejného hodnotenia:

Cenu verejnosti v I. kategórii – 1.stupeň ZŠ získava Lucia Goliášová so súťažným príspevkom Lucka Deny.

Cenu verejnosti v II. kategórii – II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ (poézia) získava Valika Paštrnáková so súťažným príspevkom Oči.

Cenu verejnosti v III. kategórii – II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ (próza) získava Sára Nemcová so súťažným príspevkom (Starý) dub.
Cenu verejnosti v IV. kategórii – Stredné školy a 5. – 8. roč. GOŠ (poézia) získava Nikolas Šporer so súťažným príspevkom Cesta.
Cenu verejnosti v V. kategórii – Stredné školy a 5. – 8. roč. GOŠ (próza) získava Alexandra Bobotová so súťažným príspevkom Slzy lipy.

 

3. Absolútny víťaz

Odborná porota vybrala spomedzi všetkých víťazov (cien poroty a verejnosti) jednu prácu, ktorá získala navyše špeciálne ocenenie – absolútny víťaz súťaže SLOVO 2018.

Meno absolútneho víťaza 4. ročníka literárnej súťaže v love slov – SLOVO 2018 sa dozviete na slávnostnom odovzdávaní cien dňa 15. mája 2019 o 14:00 hod. v Loď cafe na Tyršovom nábreží v Bratislave.

Tešíme sa na stretnutie.

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom blahoželáme.