Výsledky

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Aj keď sa v tomto ročníku Vaša práca do užšieho výberu nedostala, nevzdávajte sa a pokračujte v písaní. Každá autorka či autor sa zlepšujú každým napísaným textom.

1. Cena poroty

Šiesty ročník literárnej súťaže SLOVO opäť priniesol množstvo zaujímavých textov, z ktorých porotcovia Peter Juščák a Erik Ondrejička vybrali tie najlepšie.
Porota sa rozhodla v 1. kategórii udeliť dve 3. miesta, v 4. kategórii sa naopak 2. a 3. cenu rozhodli neudeliť.

I. kategória – I. stupeň ZŠ
1. miesto: Kristína Gavliaková Ako si Sárka našla kamarátku
2. miesto: Eliška Jeleňová si moja sedmokráska
3. miesto: Anežka Ščurková SI
3. miesto: Margaréta Marušková Nepríjemné dobrodružstvo pavúčika a žabky

II. kategória – II. stupeň ZŠ (poézia)
1. miesto: Soňa Čandíková Dedko, Babka
2. miesto: Ema Jeleňová Ty a tvoj úsmev
3. miesto: Alex Taňkoš Starký, Starká

III. kategória – II. stupeň ZŠ (próza)
1. miesto: Barbora Kurdelová Vianočné želanie
2. miesto: Klára Vaščáková Rozmanitosť spomienok
3. miesto: Emily Vitková Rýchlosťou svetla

IV. kategória – Stredné školy (poézia)
1. miesto: Samuel Onderišin Na ceste a Rozlúčka
2. miesto: neudelené
3. miesto: neudelené

V. kategória – Stredné školy (próza)
1. miesto: Blažej Fabian Keď mal sedem rokov, stratil ovládač od autíčka
2. miesto: Soňa Antošová Nevravte ľuďom dôležité veci v aute, lebo jediná cesta von je dverami
3. miesto: Marína Hluchá Konečná má lacnú farbu

2. Cena verejnosti

Cenu verejnosti získava v každej kategórii príspevok, ktorý získal najväčší počet hlasov vo verejnom hlasovaní, do ktorého ste sa mohli zapojiť.

Výsledky verejného hodnotenia:
Cenu verejnosti v I. kategórii – 1.stupeň ZŠ získava Kristína Gavliaková so súťažným príspevkom Ako si Sárka našla kamarátku.
Cenu verejnosti v II. kategórii – II. stupeň ZŠ (poézia) získava Soňa Čandíková so súťažným príspevkom Dedko, Babka.
Cenu verejnosti v III. kategórii – II. stupeň ZŠ (próza) získava Klára Vaščáková so súťažným príspevkom Rozmanitosť spomienok.
Cenu verejnosti v IV. kategórii – Stredné školy (poézia) získava Samuel Onderišin so súťažnými príspevkami Na ceste a Rozlúčka.
Cenu verejnosti v V. kategórii – Stredné školy (próza) získava Blažej Fabian so súťažným príspevkom Keď mal sedem rokov, stratil ovládač od autíčka.

3. Absolútna víťazka/ absolútny víťaz
Odborná porota vybrala spomedzi všetkých víťazov (cien poroty a verejnosti) jednu prácu, ktorá získala navyše špeciálne ocenenie – absolútny víťaz súťaže SLOVO 2020.
Meno absolútneho víťaza 6. ročníka literárnej SLOVO 2020 sa dozviete v závislosti od situácie na slávnostnom odovzdávaní cien, príp. pri vyhlásení online. O termíne a spôsobe slávnostného odovzdávania cien budeme priebežne informovať. Tešíme sa na stretnutie.