Výsledky

V prvom kole súťaže vybrala odborná porota zo všetkých prác, ktoré sa zapojili do súťaže tie najlepšie, ktoré postúpili do užšieho výberu. Tieto boli zverejnené na stránke Súťažné príspevky a od 19.02.2020 do 30.04.2020 ste za svojich favoritov mohli hlasovať aj vy.

A konečne tu máme výsledky:

1. Cena poroty

Odborná porota v zložení Ing. Peter Juščák a Erik Ondrejička vybrala 3 najlepšie práce v každej kategórii:

I. kategória – I. stupeň ZŠ

Výsledky SLOVO 2019 1.kategória

II. kategória – II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ (poézia)

Výsledky SLOVO 2019 2.kategória

III. kategória – II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ (próza)

Výsledky SLOVO 2019 3.kategória

IV. kategória – Stredné školy a 5. – 8. roč. GOŠ (poézia)

V. kategória – Stredné školy a 5. – 8. roč. GOŠ (próza)

Výsledky SLOVO 2019 5.kategória

2. Cena verejnosti

Cenu verejnosti získava v každej kategórii príspevok, ktorý získal najväčší počet hlasov vo verejnom hlasovaní, do ktorého ste sa mohli zapojiť.

Výsledky verejného hodnotenia:

Cenu verejnosti v I. kategórii – 1.stupeň ZŠ získava Sofia Mária Danielovičová so súťažným príspevkom Pekný deň.

Cenu verejnosti v II. kategórii – II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ (poézia) získava Barbora Melichová so súťažným príspevkom Aleluja.

Cenu verejnosti v III. kategórii – II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ (próza) získava Tamara Halenkovičová so súťažným príspevkom Šepot vločiek.
Cenu verejnosti v IV. kategórii – Stredné školy a 5. – 8. roč. GOŠ (poézia) získava Chiara Vaňová so súťažným príspevkom O práve na biele pierko.
Cenu verejnosti v V. kategórii – Stredné školy a 5. – 8. roč. GOŠ (próza) získava Ema Madzia so súťažným príspevkom Kruhy života.

3. Mimoriadna cena

V 5. ročníku literárnej súťaže SLOVO udelila odborná porota navyše aj mimoriadnu cenu pre tieto práce:

  • III. kategórii – II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ (próza) dostáva zvláštnu cenu Viktória Kamenská so súťažným príspevkom V ríši snov
  • V. kategórii – Stredné školy a 5. – 8. roč. GOŠ (próza) dostáva zvláštnu cenu Mária Barnovská so súťažným príspevkom Som klaviristka s krátkymi prstami

4. Absolútny víťaz

Odborná porota vybrala spomedzi všetkých víťazov (cien poroty a verejnosti) jednu prácu, ktorá získala navyše špeciálne ocenenie – absolútny víťaz súťaže SLOVO 2019.

Meno absolútneho víťaza 5. ročníka literárnej súťaže v love slov – SLOVO 2019 sa dozviete na slávnostnom odovzdávaní cien. O termíne slávnostného odovzdávania cien budeme informovať priebežne podľa situácie.

Tešíme sa na stretnutie.

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom blahoželáme.