Súťažné príspevky

Vzhľadom na celospoločenské opatrenia zapríčinené koronavírusom, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana predlžuje možnosť hlasovať v literárnej súťaži SLOVO 2019 do 30. apríla 2020.
Komentuj a zdieľaj svoje obľúbené súťažné príspevky odteraz aj na facebooku: https://www.facebook.com/literarnasutaz/ .

JAR

Anežka Ščurková

xxx

Ema Fröhlichová