Maľujem a píšem

Keď maľujem, cítim sa
ako oblak, ktorý lieta.
A okolo neho sú ľudia,
aj oni zachytávajú obrazy.

Podávajú mi štetce a farby dúhy,
aby som všetko zaznamenala.
Keď maľujem,
letím do neznámych krajín.

Som stále na inom mieste.

Keď maľujem anjela,
cítim, že je pri mne.
Zastaví sa čas,
Čas, ktorý lieta okolo mňa
a hovorí mi, že mám ešte veľa času
na všetko pekné.

Keď píšem básne, vidím,
ako okolo mňa lietajú písmená,
nápady.
Celé príbehy…

Moja fantázia má opäť letecký deň.