Čo hýbe mojím životom – Knihy

Knihy sú moja útecha,
keď pri nich z reality utekám.
Kúzelný koč, tekvica,
to všetko v stranách točí sa.
Fantázia, šťastné konce,
v ušiach mi zvonia zlaté zvonce.
Preto ich mám tak rada,
kto ich nečíta, nadol padá.

Shakespearove dielo Svätojánska noc,
knihy vždy získajú nado mnou moc.
Kúzelná víla, nádherné krídla,
narastú mi, keď do knihy sa dívam.
Lietam s Aladinom, hviezd sa dotýkam,
kde zaletím dnes? Sem, či tam?
Čo nové sa dnes dočítam?
A rýchlo sa s knihou na gauč hodím,
škoda, že deň má len 24 hodín.

Hlasovanie bolo ukončené!